صنایع پایامد الكترونیك
درباره شرکت

id : 24913
نام : صنایع پایامد الكترونیك
پروانه بهره برداری : 57287
تلفن کارخانه : 2188671142
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان آرژانتین- خ الوند- پلاك 48- طبقه همكف و زیرزمین
آدرس دفتر مرکزی : میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، پلاك 48

دستگاه ماموگرافی دیجیتال

صنایع پایامد الكترونیك

25 : دستگاه