شفا بخش طب آریامحمدتقی شیرعلی
درباره شرکت

id : 24774
نام : شفا بخش طب آریامحمدتقی شیرعلی
پروانه بهره برداری : 33116
تلفن کارخانه : 66491119
تلفن دفتر مرکزی : 66491119
آدرس کارخانه : كیلومتر 17 ج مخصوص كرج خ خودكاربعدازچهارراه دوم سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : وصال شیرازی خ بزرگمهر غربی كوچه اسكو ساختمان 23 ط 3واحد16

دستگاه بخور برقی

شفا بخش طب آریامحمدتقی شیرعلی

2000 : تن