شركت صنعتی آ ام سی
درباره شرکت

id : 24716
نام : شركت صنعتی آ ام سی
پروانه بهره برداری : 15671
تلفن کارخانه : 2177393691
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر6جاده آبعلی،خیابان سازمان آب،21 متری سوم
آدرس دفتر مرکزی : خیابان سعدی جنوبی-پلاك 282

پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعی

شركت صنعتی آ ام سی

3000 : تن

موتور برقی AC سه فاز سنكرون

شركت صنعتی آ ام سی

1000 : تن

موتور برقی تك فاز سنكرون

شركت صنعتی آ ام سی

1000 : تن