سیدمجتبی سادات شریف
درباره شرکت

id : 24525
نام : سیدمجتبی سادات شریف
پروانه بهره برداری : 45878
تلفن کارخانه : 55655688
تلفن دفتر مرکزی : 55655688
آدرس کارخانه : كیلومتر17بزرگراه تهران ساوه نرسیده به باطریسازی نور
آدرس دفتر مرکزی : خ كارگر جنوبی خ قزوین خ قلعه مرغی خ زمزم پ 299

درزگیر

سیدمجتبی سادات شریف

500 : كیلو گرم

بتونه سنگی

سیدمجتبی سادات شریف

9000000 : مترمربع

قیر اتومبیل

سیدمجتبی سادات شریف

30000 : عدد