سید علی اصغر میرزاده اصل شرفیانی
درباره شرکت

id : 24433
نام : سید علی اصغر میرزاده اصل شرفیانی
پروانه بهره برداری : 21167
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان جمهوری تقاطع فروردین پلاك 286 طبقه سوم
آدرس دفتر مرکزی : خیابان جمهوری تقاطع فروردین پلاك 286 طبقه سوم

ساعت مچی و...

سید علی اصغر میرزاده اصل شرفیانی

265 : تن