سعید شفیعی جاه
درباره شرکت

id : 24319
نام : سعید شفیعی جاه
پروانه بهره برداری : 37829
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تهران پونك چهاردیواری فاز3خ شهیدرضااقبال پوركوهساردوم غربی
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین الات خط رنگ

سعید شفیعی جاه

1000 : تن