سرویس لوازم پزشكی ایران
درباره شرکت

id : 24318
نام : سرویس لوازم پزشكی ایران
پروانه بهره برداری : 4377
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ولیعصراول استادمطهری جنب هتل بزرگ كوچه منصورشماره9
آدرس دفتر مرکزی : ولیعصراول استادمطهری جنب هتل بزرگ كوچه منصورشماره9

تجهیزات الكتروكاردیوگراف

سرویس لوازم پزشكی ایران

300 : تن

تجهیزات برقی ـ پزشكی برای تشخیص پزشكی

سرویس لوازم پزشكی ایران

200 : تن

ماسك یكبارمصرف[مصرف پزشكی ]

سرویس لوازم پزشكی ایران

300 : تن