سروژ نظری
درباره شرکت

id : 24314
نام : سروژ نظری
پروانه بهره برداری : 28414
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 21 متری مجیدیه جنوبی - سه راه ارامنه - پلاك 372
آدرس دفتر مرکزی : null

بوش سیلندر

سروژ نظری

1716000 : عدد