تبریز پژوه
درباره شرکت

id : 2798
نام : تبریز پژوه
تلفن : 041-33330490
فکس : 041-33318200
آدرس : تبریز - ابتدای دروازه تهران - اول خیابان کریم خان زند - ساختمان شماره 36

سنسور

تبریز پژوه

- : مغناطیسی

اسپید

تبریز پژوه

- : مانیتور