ساشیك خدابخش
درباره شرکت

id : 24242
نام : ساشیك خدابخش
پروانه بهره برداری : 5361
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج ابعلی بعدازشهرك صنعتی خرمدشت 21متری سیاه سنگ بعدازگلایل
آدرس دفتر مرکزی : null

كندانسور هوائی

ساشیك خدابخش

22000 : تن

اواپراتوریخچالهای خانگی

ساشیك خدابخش

93600 : تن

اواپراتور سردخانه ای

ساشیك خدابخش

28500 : تن

بلندگو

ساشیك خدابخش

69000 : تن