سازه پویش
درباره شرکت

id : 24237
نام : سازه پویش
پروانه بهره برداری : 35672
تلفن کارخانه : 2166559751
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 9 جاده مخصوص كرج-خیابان عاشری-ابتدای خیابان تعاون-پلاك 24
آدرس دفتر مرکزی : شهر ك صنعتی اشتهارد بلوار ابوریحان خیابان حافظ شرقی پلاك 286

سیستم ضد سرقت خودرو

سازه پویش

100 : تن

مجموعه كامل ترمز ABS خودرو

سازه پویش

5500 : تن

كالیپر ترمز خودرو

سازه پویش

250 : تن

انژكتور خودرو

سازه پویش

100 : تن

شیر قطع جریان گاز خودرو

سازه پویش

4700 : تن

كویل احتراق

سازه پویش

4700 : تن

دسته راهنمای خودرو

سازه پویش

600 : تن

اندازه گیر سطح روغن خودرو

سازه پویش

3000 : تن

سرعت سنج خودرو

سازه پویش

500 : تن

مسافت سنج خودرو

سازه پویش

500 : تن

كیلومتر شمار خودرو

سازه پویش

500 : تن

سیستم ضد سرقت خودرو

سازه پویش

700 : تن

ECU خودرو

سازه پویش

1200 : تن

فشنگی روغن خودرو

سازه پویش

1200 : تن

فشنگی آب خودرو

سازه پویش

200 : تن

حسگر میل سوپاپ خودرو

سازه پویش

780 : تن

حسگر دریچه گاز خودرو

سازه پویش

5000 : تن

فشنگی دنده عقب خودرو

سازه پویش

1200 : تن

رگولاتور فشار سوخت خودرو

سازه پویش

4300 : تن

پدال گاز خودرو

سازه پویش

563 : تن

سیستم قفل مركزی خودرو

سازه پویش

36 : تن

ریل سوخت خودرو

سازه پویش

12 : دستگاه

قفل در خودرو

سازه پویش

60 : دستگاه

شیشه بالابر برقی خودرو

سازه پویش

2300 : تن

دسته راهنمای خودرو

سازه پویش

15500 : تن

دزدگیر خودرو

سازه پویش

500 : دستگاه

حسگر دنده عقب و جلو خودرو

سازه پویش

450 : تن

تایمر الكترونیكی

سازه پویش

450 : تن

سیستم قفل مركزی خودرو

سازه پویش

600 : تن