سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
درباره شرکت

id : 24235
نام : سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
پروانه بهره برداری : 17432
تلفن کارخانه : 2188548994
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ابتدای جاده قدیم جاجرود جنب پل شهدای اتوبوسرانی سازمان مدیریت پسماند كارخانه هاضم
آدرس دفتر مرکزی : اتوبان تندگویان، بعد از پل شهید صنیع خانی، صالح آباد شرقی

تولید برق با فرآیند هضم غیر هوازی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

45000 : تن

كمپوست پسماند شهری

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

1000 : تن