سارا
درباره شرکت

id : 24222
نام : سارا
پروانه بهره برداری : 9231
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تهران
آدرس دفتر مرکزی : تهران

یونیت هیتر

سارا

2600 : تن

برج خنك كننده

سارا

4000 : تن

هواساز

سارا

1500 : تن

كندانسور هوائی

سارا

3200 : تن

چیلر

سارا

3300 : تن