هوای صنعتی ایران
درباره شرکت

id : 2747
نام : هوای صنعتی ایران
تلفن : 051-35424337
فکس : 051-35434338
آدرس : مشهد، جاده آسیایی سنتو، جاده شهرک صنعتی توس – میدان اول سمت چپ شهرک فناوری و بیوتکنولوژی شمالشرق – واحد ۱۱۰/۲

ایرواشر

هوای صنعتی ایران

- : ایرواشر

هواساز

هوای صنعتی ایران

- : هواساز

فیلتر

هوای صنعتی ایران

- : فیلترهای کیسه ای