يزدباف
درباره شرکت

id : 2744
نام : يزدباف
تلفن : 353250013
فکس : 355229919
آدرس : يزد - بلوار جمهوري اسلامي – بلوار يزدباف

پارچه

يزدباف

- : انواع پارچه

نخ

يزدباف

- : انواع نخ