ظریف مصور
درباره شرکت

id : 2706
نام : ظریف مصور
تلفن : 031-32670023
فکس : 031-32670026
آدرس : خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه فریور - ساختمان ظریف مصور

موکت

ظریف مصور

- : زرین

موکت چاپی

ظریف مصور

- : سایه

موکت تافتینگ

ظریف مصور

- : رویال

الیاف استیپل پلی پروپیلن

ظریف مصور

200 : عدد