چنگ الكترونیك تهران
درباره شرکت

id : 23323
نام : چنگ الكترونیك تهران
پروانه بهره برداری : 44119
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج مخصوص كرج كیلومتر17خ داروپخش خ رامندی قطعه اخرپ 242
آدرس دفتر مرکزی : null

دستگاه امپلی فایر دستگاه تقویت صدا

چنگ الكترونیك تهران

50000 : تن

باند بلندگو

چنگ الكترونیك تهران

4000 : تن

امپلی فایر بدون سیم

چنگ الكترونیك تهران

20000 : تن