تهران مبدل
درباره شرکت

id : 23124
نام : تهران مبدل
پروانه بهره برداری : 18374
تلفن کارخانه : 77335544
تلفن دفتر مرکزی : 77339847
آدرس کارخانه : چهارراه تهرانپارس خ دماوند نرسیده به سازمان آب جنب تویوتا
آدرس دفتر مرکزی : چهارراه تهرانپارس خ دماوند نرسیده به سازمان آب جنب تویوتا

مخازن تحت فشار

تهران مبدل

70 : تن

هواساز

تهران مبدل

200 : تن

مبدلهای حرارتی

تهران مبدل

300 : تن