تولیدی ترانسفورماتور
درباره شرکت

id : 22958
نام : تولیدی ترانسفورماتور
پروانه بهره برداری : 11224
تلفن کارخانه : 4624165
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 5 جاده ساوه
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 5 جاده ساوه

چك ترانس لامپ مهتابی

تولیدی ترانسفورماتور

100 : دستگاه

ترانس لامپهای جیوه ای

تولیدی ترانسفورماتور

100 : دستگاه