توسكافاز
درباره شرکت

id : 22919
نام : توسكافاز
پروانه بهره برداری : 79195
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر15اتوبان تهران كرج داروپخش خ لاله پ 29
آدرس دفتر مرکزی : null

شارژر باطری

توسكافاز

180000 : تن

ترانسهای اندازه گیری

توسكافاز

77000 : تن