تداركات پزشكی ماورا بحار
درباره شرکت

id : 22775
نام : تداركات پزشكی ماورا بحار
پروانه بهره برداری : 32964
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 8783398
آدرس کارخانه : میدان ونك خ ملاصدراپ 156ساختمان فردوس واحد25
آدرس دفتر مرکزی : میدان ونك خ ملاصدراپ 156ساختمان فردوس واحد25

دستگاه مانیتورینگ

تداركات پزشكی ماورا بحار

600000 : تن

دستگاه سونوگرافی

تداركات پزشكی ماورا بحار

600 : تن