تجارت پویای آبنوس
درباره شرکت

id : 22752
نام : تجارت پویای آبنوس
پروانه بهره برداری : 19527
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر21 جاده مخصوص كرج جنب مرتب خودرو
آدرس دفتر مرکزی : میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر(بخارست)كوچه هفدهم پلاك 16

شمع موتور خودرو (جرقه ای)

تجارت پویای آبنوس

20 : دستگاه