تابان الکترونیک
درباره شرکت

id : 22736
نام : تابان الکترونیک
پروانه بهره برداری : 41611
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج ابعلی - خ اتحاد- خ اول- شماره 15
آدرس دفتر مرکزی : خ سهروردی آپادانا شماره 214

مجموعه كامل درب بازكن

تابان ال?ترونی?

20000 : تن

بلندگو

تابان ال?ترونی?

15000 : تن

سیستم دزدگیراژیردزدگیر

تابان ال?ترونی?

10 : تن

ایفون تصویری

تابان ال?ترونی?

40 : عدد

دستگاه ایفون ارتباط داخل یااینتركام

تابان ال?ترونی?

60 : دستگاه