پلاسكوكارسایپا
درباره شرکت

id : 22667
نام : پلاسكوكارسایپا
پروانه بهره برداری : 21176
تلفن کارخانه : 66631251
تلفن دفتر مرکزی : 66631251-4
آدرس کارخانه : ابتدای بزرگراه فتح ج قدیم كرج پ 222
آدرس دفتر مرکزی : ابتدای بزرگراه فتح پ 222 پلاسكوكارسایپا

قطعات پلاستیكی تزریقی

پلاسكوكارسایپا

50 : سلول

ورقهای پلاستیكی

پلاسكوكارسایپا

180000 : تن

فیلم پلاستیكی

پلاسكوكارسایپا

360000 : تن

وسایل كنترل ولتاژ

پلاسكوكارسایپا

240000 : تن