پشم فلزی ایران
درباره شرکت

id : 22641
نام : پشم فلزی ایران
پروانه بهره برداری : 26681
تلفن کارخانه : 942717
تلفن دفتر مرکزی : 942717
آدرس کارخانه : جاده قدیم كرج
آدرس دفتر مرکزی : جاده قدیم كرج

سیم ظرفشوئی

پشم فلزی ایران

20 : دستگاه