نساجی بروجرد
درباره شرکت

id : 263
نام : نساجی بروجرد
تلفن : 88888877 -43907000
فکس : 43907211
آدرس : تهران - خیابان آفریقا (جردن)- کوچه فرزان غربی - پلاک 22

پارچه

نساجی بروجرد

- : انواع