پاش كار
درباره شرکت

id : 22537
نام : پاش كار
پروانه بهره برداری : 68155
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان دماوند - نرسیده به پمپ بنزین قاسم آباد
آدرس دفتر مرکزی : خیابان دماوند - نرسیده به پمپ بنزین قاسم آباد

ماشین الات خط رنگ

پاش ?ار

1400 : تن

تراشكاری

پاش كار

25000 : تن