پارسیان طب پژوهش
درباره شرکت

id : 22533
نام : پارسیان طب پژوهش
پروانه بهره برداری : 79724
تلفن کارخانه : 2188528363
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، خیابان هشتم، پلاك3، طبقه اول
آدرس دفتر مرکزی : خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، خیابان هشتم، شماره 3، طبقه اول

كاپنوگراف

پارسیان طب پژوهش

156000 : تن

پالس اكسیمتر

پارسیان طب پژوهش

179000 : تن