آساد صنعت
درباره شرکت

id : 22174
نام : آساد صنعت
پروانه بهره برداری : 5832
تلفن کارخانه : 6628764
تلفن دفتر مرکزی : 6628764
آدرس کارخانه : كیلومتر5ج قدیم كرج خ فتح91ش 23
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر5ج قدیم كرج خ فتح91ش 23

ماشین الات خط رنگ

آساد صنعت

60 : تن