آبنوس تجهیز
درباره شرکت

id : 22188
نام : آبنوس تجهیز
پروانه بهره برداری : 86718
تلفن کارخانه : 2144526325
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان 7 تیرخ مفتح شمالی خ زهره شماره 14
آدرس دفتر مرکزی : میدان 7 تیرخ مفتح شمالی خ زهره شماره 14

دستگاه مانیتورینگ

آبنوس تجهیز

5000 : عدد

دستگاه الكتروشوك

آبنوس تجهیز

5000 : عدد

پالس اكسیمتری

آبنوس تجهیز

6000 : عدد