ایلیا بنیان دانش
درباره شرکت

id : 22163
نام : ایلیا بنیان دانش
پروانه بهره برداری : 52511
تلفن کارخانه : 2188221687
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان كارگرشمالی،خیابان شهید فرشی مقدم(شانزدهم)،پردیس شمالی دانشگاه تهران،پارك علم و فناوری،ساختمان شماره3، آزمایشگاه شركت ایلیا بنیان دانش
آدرس دفتر مرکزی : خیابان كارگر شمالی-خیابان فرشی مقدم(شانزدهم)-پارك علم و فناوری دانشگاه تهران-ساختمان شماره 2-واحد312

دستگاه اعلام حریق

ایلیا بنیان دانش

200000 : تن

دستگاه اعلام نشت گاز

ایلیا بنیان دانش

2600 : تن

سیستم تشخیص دود یا آتش

ایلیا بنیان دانش

28000 : عدد