ایران یكصد و یك
درباره شرکت

id : 22136
نام : ایران یكصد و یك
پروانه بهره برداری : 23889
تلفن کارخانه : 217332828
تلفن دفتر مرکزی : 217332828
آدرس کارخانه : خیابان اتحاد - جنب باسكول تهران صنعت - شماره 3
آدرس دفتر مرکزی : خیابان اتحاد - جنب باسكول تهران صنعت - شماره 3

مینی واش

ایران یكصد و یك

7500 : عدد

سایر محصولات فلزی

ایران یكصد و یك

2000 : عدد

تایمرالكترونیكی

ایران یكصد و یك

2000 : عدد