ایران لنزگستر
درباره شرکت

id : 22121
نام : ایران لنزگستر
پروانه بهره برداری : 68677
تلفن کارخانه : 66555126
تلفن دفتر مرکزی : 66555126
آدرس کارخانه : ستارخان خ توكلی خ عرب نجفی پ 41
آدرس دفتر مرکزی : ستارخان خ توكلی خ عرب نجفی پ 41

كنتاكت لنز

ایران لنزگستر

1500 : تن