ایران سوئیچ
درباره شرکت

id : 21997
نام : ایران سوئیچ
پروانه بهره برداری : 114/11/31635
تلفن کارخانه : 2144915577
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 11 جاده مخصوص كرج، روبروى پارس الكتریك، جنب پمپ بنزین، پلاك 265
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر11 جاده مخصوص كرج