ایران تكنیك
درباره شرکت

id : 21979
نام : ایران تكنیك
پروانه بهره برداری : 114/11/51211
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج ابعلی كیلومتر22منطقه صنعتی خرمدشت نبش 5شرقی پ 444
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین تراش

ایران تكنیك

120000 : تن

قالب فلزی بروش ماشینكاری

ایران تكنیك

5000 : عدد