امیرحسین و حمید رحیم
درباره شرکت

id : 21923
نام : امیرحسین و حمید رحیم
پروانه بهره برداری : 8472
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج ساوه نعمت آباد جنب مسجدامام حسن عسگری پ 497
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشینهای تزریق زیره كفش

امیرحسین و حمید رحیم

27000 : تن