الكتریكی البرز
درباره شرکت

id : 21873
نام : الكتریكی البرز
پروانه بهره برداری : 114/11/25593
تلفن کارخانه : 8735371
تلفن دفتر مرکزی : 88734567
آدرس کارخانه : شهید رجائی جنب مسجد ولی اله اعظم
آدرس دفتر مرکزی : مطهری خ كوه نور خ هفتم شماره 45

كلید وپریز ساختمانی

الكتریكی البرز

100 : دستگاه

ترمینال الكتریكی

الكتریكی البرز

125 : عدد

قوطی فلزی

الكتریكی البرز

125 : عدد

پریز-دوشاخه-سرپیچ

الكتریكی البرز

1260 : تن

چراغهای سقفی

الكتریكی البرز

270 : تن

كلیدهای برق زیر1كیلوولت

الكتریكی البرز

200 : تن