اكبر-داود-مهدی زارعان قهی
درباره شرکت

id : 21812
نام : اكبر-داود-مهدی زارعان قهی
پروانه بهره برداری : 25798
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بازارآهنگران كوچه كلانتری پاساژجهان طبقه4پلاك 13
آدرس دفتر مرکزی : بازارآهنگران كوچه كلانتری پاساژجهان طبقه4پلاك 13

پارچه وكالاهای كشباف

اكبر-داود-مهدی زارعان قهی

5000 : عدد