فرانامان پارس
درباره شرکت

id : 2538
نام : فرانامان پارس
تلفن : 021-22911617
فکس : 021-26400552
آدرس : تهران-صندوق پستی4347-19395

ذرت توپی

فرانامان پارس

- : ذرت توپی تیبا

تخمه

فرانامان پارس

- : تخمه آفتابگردان

پودرنارگیل

فرانامان پارس

- : پودر نارگیل پرچرب