ادوات كشاورزی ایران
درباره شرکت

id : 21627
نام : ادوات كشاورزی ایران
پروانه بهره برداری : 21621
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده مخصوص كرج كیلومتر26 بعدازكارخانه آتمسفر
آدرس دفتر مرکزی : null

تجهیزات ابیاری تحت فشار بارانی كلاسیك

ادوات كشاورزی ایران

15 : تن

رادیاتور آلومینیومی

ادوات كشاورزی ایران

200000 : تن