ابراهیم مهری
درباره شرکت

id : 21439
نام : ابراهیم مهری
پروانه بهره برداری : 114/11/61842
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كرج چهارراه طالقانی ك عابدین شركت گاز بن بست گلیشا پ11واحد7
آدرس دفتر مرکزی : كرج چهارراه طالقانی ك عابدین شركت گاز بن بست گلیشا پ11واحد7

پودر گوجه فرنگی

ابراهیم مهری

3000 : تن