فنی و مهندسی سنابرق توان
درباره شرکت

id : 21344
نام : فنی و مهندسی سنابرق توان
پروانه بهره برداری : 25781
تلفن کارخانه : 2176251959
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 21 جاده دماوند، پارك فناوری پردیس، خیابان نوآوری، قطعه 12
آدرس دفتر مرکزی : زعفرانیه- خ پسیان - خ ماكوئی پور جنوبی - ك تیموریان پ 25 واحد 4

كنترل كننده دور موتور جریان مستقیم

فنی و مهندسی سنابرق توان

15500000 : عدد

كنترل كننده دور موتور جریان متناوب

فنی و مهندسی سنابرق توان

36000000 : عدد