طراحی و تولید آماك كوشا
درباره شرکت

id : 21329
نام : طراحی و تولید آماك كوشا
پروانه بهره برداری : 41131
تلفن کارخانه : 221258621
تلفن دفتر مرکزی : 88532715
آدرس کارخانه : شهرك خرمدشت ك دوم شرقی پ 245
آدرس دفتر مرکزی : سهروردی شمالی توپچی پ 1

دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه یوپی اس

طراحی و تولید آماك كوشا

10000000 : عدد