شركت مهندسی كاوندیش سیستم
درباره شرکت

id : 21321
نام : شركت مهندسی كاوندیش سیستم
پروانه بهره برداری : 26842
تلفن کارخانه : 2176251598
تلفن دفتر مرکزی : 2188259599
آدرس کارخانه : كیلومتر 25 جاده دماوند - پارك فناوری پردیس
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ستارخان-خیابان شهرآرا- روبروی كوچه هجدهم- لاك 163- طبقه 4

الكتروسرجری به همراه انعقاد با آرگون

شركت مهندسی كاوندیش سیستم

2000 : تن

الكتروكوتر

شركت مهندسی كاوندیش سیستم

500 : تن