تولید صنایع تغذیه الكترونیك
درباره شرکت

id : 21282
نام : تولید صنایع تغذیه الكترونیك
پروانه بهره برداری : 1811
تلفن کارخانه : 22122622431
تلفن دفتر مرکزی : 88512721
آدرس کارخانه : ج ابعلی 5كیلومتربعدازپلیسراه جاجرود روبروی پمپ بنزین كمرد
آدرس دفتر مرکزی : خ خرمشهر خ صابونچی پ 8 پ 9

منبع تغذیه

تولید صنایع تغذیه الكترونیك

1000 : تن

دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه یوپی اس

تولید صنایع تغذیه الكترونیك

18260 : تن

كنورترهای كامپیوتری

تولید صنایع تغذیه الكترونیك

1500 : تن

سیستم قفل مركزی

تولید صنایع تغذیه الكترونیك

1500 : تن

سیستم اعلان وهشداردهنده حرارت

تولید صنایع تغذیه الكترونیك

720 : تن