تجهیزات مراقبتهای پزشكی الكترونیك برتر
درباره شرکت

id : 21276
نام : تجهیزات مراقبتهای پزشكی الكترونیك برتر
پروانه بهره برداری : 127/43864
تلفن کارخانه : 2176251658
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : نرسیده به بومهن پارك فناوری پردیس كوچه نوآوری14 پلاك142
آدرس دفتر مرکزی : تهران كیلومتر21جاده دماوند پارك فناوری پردیس كوچه نوآوری14پ142

ونتیلاتور بیهوشی

تجهیزات مراقبتهای پزشكی الكترونیك برتر

500000 : عدد

ماشین بیهوشی

تجهیزات مراقبتهای پزشكی الكترونیك برتر

2000000 : عدد

دستگاه مانیتورینگ قلبی

تجهیزات مراقبتهای پزشكی الكترونیك برتر

1720000 : دستگاه