الكترونیك هسته ای
درباره شرکت

id : 21254
نام : الكترونیك هسته ای
پروانه بهره برداری : 11132
تلفن کارخانه : 276262378
تلفن دفتر مرکزی : 88821922
آدرس کارخانه : ج ابعلی روبروی پمپ بنزین كمرد خ سنگ لشكری پ 12
آدرس دفتر مرکزی : مطهری روبروی خ میرعماد ساختمان 246 طبقه اول واحد یك

تجهیزات رادیوگرافی

الكترونیك هسته ای

45000 : تن

دستگاه انالیزور

الكترونیك هسته ای

45000 : تن

تجهیزات برقی ـ پزشكی برای تشخیص پزشكی

الكترونیك هسته ای

30000 : تن