درخشان قطعه ساز سپاهان
درباره شرکت

id : 2482
نام : درخشان قطعه ساز سپاهان
تلفن : 031-42290571
فکس : 031-42290117
آدرس : اصفهان-شهرک صنعتی منتظریه منتظریه نجف آباد

منیفولد هوا

درخشان قطعه ساز سپاهان

- : منیفولد هوای پراید

محافظ کاسه نمد ته میل لنگ

درخشان قطعه ساز سپاهان

- : محافظ کاسه نمد ته میل لنگ

رادیاتور

درخشان قطعه ساز سپاهان

- : رادیاتور ۱۲ پره

دایكست آلومینیوم و آلیاژهای آن

درخشان قطعه ساز سپاهان

200 : تن

رادیاتور آلومینیومی سیستم حرارت مركزی

درخشان قطعه ساز سپاهان

900000 : عدد

خدمات ساخت تراشكاری

درخشان قطعه ساز سپاهان

2 : تن

قالب ریخته گری به جز قالب شمش ریزی

درخشان قطعه ساز سپاهان

5 : تن