فراآفرینان فن حسین ومحمدرضاصراف اوغلی
درباره شرکت

id : 21534
نام : فراآفرینان فن حسین ومحمدرضاصراف اوغلی
پروانه بهره برداری : 24984
تلفن کارخانه : 2923433146
تلفن دفتر مرکزی : 22553868
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی علی ابادخ نیلوفر8قطعه26
آدرس دفتر مرکزی : پاسداران برج سفید واحد511 و 512

پارچه كشباف گردگردبافی

فراآفرینان فن حسین ومحمدرضاصراف اوغلی

15000 : عدد