علی وحسن آقاوعباس وحسین آقاوایران ومرضیه صالحی فردوس وپابر
درباره شرکت

id : 21446
نام : علی وحسن آقاوعباس وحسین آقاوایران ومرضیه صالحی فردوس وپابر
پروانه بهره برداری : 11761
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج خاوران كیلومتر25بعدازپمپ بنزین خاتون آبادایستگاه صالحی
آدرس دفتر مرکزی : null

نمك طعام یددار تصفیه شده

علی وحسن آقاوعباس وحسین آقاوایران ومرضیه صالحی فردوس وپابر

5 : تن

نمك طعام یددار تصفیه نشده

علی وحسن آقاوعباس وحسین آقاوایران ومرضیه صالحی فردوس وپابر

5 : تن

نمك ساده تصفیه نشده

علی وحسن آقاوعباس وحسین آقاوایران ومرضیه صالحی فردوس وپابر

5 : عدد